LES BETINGELSENE FØR DU HANDLER 

EXPRESS Pakke betales med kort. Du bør send e-mail til lshop@lshop.no for å være sikker på at vi har varene på lager. Hvis vi ikke har varene på lager, vil du få e-mail eller bedskjed på SMS.
Regn med 3-4 dager's leveringstid fra mottat ordre før kl 2200. Etter kl 2200 kan en regne med 4-5 dagers leveringstid..(såfremt til at vi har varene på lager)

 

- Må være minst 18 år for å handle.
- Pakker som ikke blir hentet får en regning på 500 kroner i administrasjons gebyr.
- Falske bestillinger politi annmeldes.

GARANTIER

25 dagers full returrett

Hos LShop kan en komplett vare returneres innen 25 dager fra du har mottatt varen, og du får alle pengene tilbake. Vi kaller det 25 dagers full returrett - for deg betyr det 100% trygghet. Se under Retur for mer informasjon.

SALGSBETINGELSER

Generelt

"Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) fra
www.LShop.no til forbrukere.
Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.
Salgsbetingelsene og annen informasjon på
www.LShop.no er bare tilgjengelig på norsk.

For å kunne handle på
www.LShop.no må du ha fylt 18 år.

Vi leverer kun til Norge, (foreløpelig ikke til Svalbard, norsk kontinentalsokkel og andre fjerntliggende norske områder).
Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven.
Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post og brev.

1. Parter
"Selger er: LShop, Stamnåsveien 8, 3175 RAMNES, registrert i Brønnøysund-registeret (www.brreg.no) med org.nr.:985 992 096 MVA, telefon: 41104620 , e-post: lshop
@lshop.no, og blir i det følgende benevnt "vi" eller "oss".

Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt "du", "deg", "din" eller "ditt"."

Generelle oplysninger om virksomheten
Virksomhetens juridiske navn: Startsiden Navnett.com 
Virksomhedens kallenavne: LShop
Selskapsform: Personlig eiet virksomhet.
Orginasjonsnummer: 985992096 MVA
Etableringsår:2006
Adresse:
Stamnåsveien 8
3175 RAMNES
Norge

Telefon +47 41104620.

Henvendelse via e-mail foretrekkes og vil bli besvart fortløpende (også utenfor telefonåpningstid).
E-mail adresser: lshop
@lshop.no
Officiel web-adresser: http://www.lshop.no


2. Gjennomføring av kjøp i Nettbutikken
"For at du skal føle deg trygg på hvordan man bestiller/handler i vår nettbutikk, har vi beskrevet kjøpsprosessen (se lenke), som består av følgende punkter:

 • Orientering
 • Valg av produkter
 • Handlekurven
 • Valg av forsendelses- og betalingsmåte
 • Eventuell registrering
 • Kontroll av bestillingen
 • Bekreftelse av bestillingen
 • Mottak av ordrebekreftelse"

Hvordan handle...trykk her

3. Bestillings og avtaleprosessen
"Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 11.
Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.
Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme, se pkt. 4.


LShop kan ikke holdes ansvarlig for feil oppgitt adresse under din bestilling.
LShop lagrer IP-adressen på alle ordre. Falske bestillinger politianmeldes."

4. Opplysninger gitt i nettbutikken
"Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil i tekst, priser og bilder kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.
Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.  Videre tas det forbehold om kansellering av ordrer beregnet for videresalg. "

5. Priser
"Alle  priser er inkl. 25% moms. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m. Alle priser er dagspriser og kun gjeldende på bestillingstidspunktet.

6. Betaling
"Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp gjennom kredittkort eller oppkrav.
Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Hvis reservasjon ikke kan foretas, forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen. Du vil motta informasjon om slik eventuell kansellering. Kortet blir belastet når ordren er klar for utsendelse.
Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet et gebyr på kr 300, for å dekke våre utlegg.
Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Dette gjelder bare kunder over 18 år.
Ved delleveranser belastes kun delleveransen. Ved forsinket betaling påløper renter i samsvar med lov om morarenter, for tiden 12 % per år.

Ved bruk av Visa, Mastercard, sponser LShop en del av forsendelsen og du betaler kun 69,- i porto.
Selskapet GlobeCharge tar seg av alle våre kredittkorttransaksjoner.
Alle mottatte produkter er å regne som LShop eiendom til de er fullt ut betalt."

7. Levering og forsinkelse
"Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.  Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen."

8. Undersøkelse av produktene
"Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. Alle henvendelser om mangler og skader på leveransen må rapporteres til LShop innen 3 dager etter leveransedatoen."

9. Dine rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon)
"Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves.
Feilen må foreligge når du får produktene i din besittelse. Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Du har likevel alltid minst to måneders reklamasjonsfrist. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes oss skriftlig. Vi vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner. "


10. Retur
"Alle varer har en 25 dagers fornøydhetsgaranti. Hvis du ikke er fornøyd med ditt produkt, vennligst returner det innen 25 dager slik at vi kan gi deg et alternativt produkt eller refundere pengene. Transportutgiftene er ikke refunderbare.
 
 Betingelser for returnering:
 
 a) Varen MÅ være ubenyttet av hensyn til våre strenge betingelser rundt helse og hygiene.
 b) Varen må returneres i sin opprinnelige tilstand og innpakning.
 c) Varen må være oss i hende innen 25 dager etter at du mottok din bestilling.
 d) Undertøy, bikini, truser & g-string som er sammen i et sett, er ikke refunderbare eller byttbare. Dersom vi vurderer brudd på en eller flere av betingelsene over ser vi oss retten til å returnere varen uten videre notis."
 e) Lukt som parfyme, røyk etc av retunert undertøy taes ikke i retur.

11. Angrerett
"Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i 10).
Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist).
Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder.

Produktet sendes tilbake til oss, om mulig i originalemballasje, sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet."

12. Personopplysninger
"Vi behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg.
I de tilfeller hvor vi også behandler personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud etc., gjøres dette bare når du har samtykket til det. Før du samtykker skal du være informert om hva opplysningene skal brukes til og av hvem."


13. Salgspant
"Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet."


14. Tvister
"Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor."

15. Produktene

 • Leverandøren kan ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig skader som oppstår på grunn av feil bruk av det aktuelle produktet.
 • Bildene av våre produkter du finner på vår nettside kan i mindre grad variere fra det fysiske produktet.
 • Vi kan ikke garantere at de fargene som vises på nettsiden er eksakt like de fargene som plaggene har i virkeligheten. Hvordan fargen oppfattes skyldes innstillinger i din datamaskin.

16. Annet

Problemer med at bestille.
Din browser skal tillate cookies. Java skal været slått på i din browser.
Hvis du ikke har java (som er standard i EI6+ SP1) i din browser kan du hente du på
www.microsoft.com eller direkte her http://www.java.com/en/download/windows_automatic.jsp
Det brukes såkalte pop-ups når det klikkes på varebillede. Det betyr at evt. blokeringer  (i din firewall fx.) ikke må være slått på.

Henvendelse
Alle henvendelser skal skje via mail til
lshop@lshop.no

Opphavsrett
Innholdet på denne nettsiden er beskyttet m.h.t. opphavsrett og tilhører LShop