Prosedyrer for retur & bytte av produkter

Et kjøp er ikke avsluttet før du har sett og godkjent varen. Hvis du ikke er helt fornøyd, får du pengene tilbake. Hvis du vil bytte eller returnere noe, kan du gjøre det innen 25 dager. Du kan bytte varen hvis du ønsker en annen størrelse eller farge, eller hvis du ganske enkelt ikke er fornøyd med det du har bestilt. Det eneste vilkåret er at varen ikke er brukt.

Alle varer har en 25 dagers fornøydhetsgaranti. Hvis du ikke er fornøyd med ditt produkt, vennligst returner det innen 25 dager slik at vi kan gi deg et alternativt produkt eller refundere pengene. Transportutgiftene er ikke refunderbare. 
 
Betingelser for returnering:
 
 a) Varen MÅ være ubenyttet av hensyn til våre strenge betingelser rundt helse og hygiene.
 b) Varen må returneres i sin opprinnelige tilstand og innpakning.
 c) Varen må være oss i hende innen 25 dager etter at du mottok din bestilling.
 d) Undertøy og andre klesprodukter er ikke refunderbare eller byttbare. 
 e) Produkter som bærer preg av åpenbar bruk og klær med sminkeflekker og parfymelukt er ikke refunderbare eller byttbare.

Dersom vi vurderer brudd på en eller flere av betingelsene over ser vi oss retten til å returnere varen uten videre notis.

Klikk her for å fylle ut returskjema
Ved retur må du fylle ut et returskjema(Du finner dette på linken over)
I returskjema må du angi hvorfor varen returneres og ditt kontonummer.
Du velger selv om du vil ha pengene tilbake eller ny vare.

ANBEFALING
Det anbefales at de som retunerer produkter bruker Norgespakken da denne er forsikret, og de andre ikke. 
 Lshop står ikke ansvarlig for at pakker som sendes i retur til oss forsvinner i posten. Forsvinner retursendinger må Postens kundeservice kontaktes.

NORGESPAKKEN


To muligheter
Ved sending av Norgespakken, kan du kjøpe emallasje og porto i ett eller pakke inn selv (egenemballert).

Sporing
Mulighet for spore Norgespakken på posten.no ved hjelp av sendingens nummer.

Erstatning
Erstatning inntil 10.000,- ved skade eller tap.


For feilbestilte varer

Retur rett forutsetter at forseglingen ikke er brutt

For defekte varer
Retur forutsetter at original embalasje er hel, i tilegg vil varen bli kontrollert i tilfelle dette kan være selvforskyldt

OBS: Vi bytter ikke
undertøy som for eksempel truser og strømper
Se derfor nøye på størrelsen på produkter du har valgt å bestille.


Lov om angrefrist
Klikk her for å lese loven om angrefrist

Adresse for retur:
LShop.no
Stamnåsveien 8
3175 Ramnes
Merkes: Retur

Husk: Oppkravspakker hentes ikke.

 

Reklamasjon - Forbrukerloven av 2002
Dersom mottatt vare har feil eller mangler, kan kjøper gjøre gjeldende en rekke mangelsbeføyelser (eks. å holde kjøpesummen tilbake, retting omlevering, prisavslag heving og erstatning) etter kjøpsloven, jf. kjl. §§30 flg. Dette forutsetter imidlertid at kjøper reagerer innen visse frister. I forbrukerkjøp er reklamasjonsfristen som utgangspunkt to år etter at kjøper mottok varen. Dersom varen eller deler av varen er ment å vare vesentlig lenger enn to år, utvides rekamasjonsfristen til fem år. Det må gis melding til selger innen rimelig tid etter at kjøper oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Det stilles ingen formkrav ved reklamasjon, men av bevismessige grunner bør meldingen gis skriftlig. Det bør fremgå av meldingen (reklamasjonen) hvilke mangelsbeføyelser kjøper ønsker å gjøre gjeldende. Ved reklamasjoner skal tjenesteyter bære alle kostnader forbundet med kjøpet, herunder utgiftene til tilbaketransport.

Angrerett - Angrerettloven av 21. desember Nr. 105 - 2000
Forbruker kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at tjenesteyter har oppfylt sin opplysningsplikt ihht. angrerettloven og varen er mottatt. Fristen løper uansett ut senest 3 måneder etter at varen er mottatt, eller etter 1 år dersom opplysninger om angreretten ikke er gitt. Forbruker må gi melding til tjenesteyter dersom angreretten benyttes. Fristen anses overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp. Det stilles ikke formkrav til meldingen, men denne bør av bevismessige årsaker være skriftlig. Dersom vilkårene for angrerett er oppfylt, plikter tjenesteyter å tilbakeføre alle faktiske kostnader som er belastet forbruker. Returkostnader må imidlertid forbruker bære, med mindre tjenesteyteren har misligholdt avtalen, eller tjenseteyteren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte vare ikke var tilgjengelig.

Angrerettloven
Kjøpsloven